2018-08 - Benoeming nieuwe coordinator wijk- en dorpsraden Gemeente Boxmeer-min