Dorpsraad Beugen

Dorpsraad Beugen heeft tot doel om de leefbaarheid in het dorp te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Activiteiten die de Dorpsraad uitvoert dragen bij aan het feit dat Beugen een prettige leef- en woonomgeving is.

Paul Hendriks
Paul HendriksVoorzitter
Algemene zaken
Vereniging kleine kernen
Partneroverleg gemeente
Werkgroep “de dorpsraad van de toekomst”
Werkgroep Sportkoepel
Dorpscentrum
Telefoon: 06-10669705
Hanny Hendricks
Hanny Hendricks Secretaris
Organisatie en communicatie
Telefoon: 06-20860243
Ronald Jaegers
Ronald JaegersPenningmeester
Financieel plan en verantwoording
Investeringen in het dorp
Telefoon: 06-57133672
Reggy Janssen
Reggy Janssen Bestuurslid
Werkgroep Zorg en Welzijn
Basisschool
Telefoon: 06-13626448
Nicky Ooms
Nicky OomsBestuurslid
Jeugd en jongeren
Kermis
Telefoon: ‭06-52033536‬
Ellen Punt
Ellen PuntBestuurslid
Werkgroep Wonen
Telefoon: 06-14461446
Marte Nielen
Marte NielenBestuurslid
Duurzaamheid
Telefoon: ‭06 10673140
Giel Ermers
Giel ErmersBestuurslid
Portefeuille Openbare Ruimte

Verslagen dorpsraad

Overige documenten

Berichten van de Dorpsraad op Facebook