2019-11-14 - Openbare vergadering met College van B&W Website