2019-11-14 - Verslag openbare vergadering Dorpsraad Beugen met College van B&W